DARBUOTOJO PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSAS

Klaipėdos m. lengvosios atletikos mokykla skelbia konkursą savo padalinio Klaipėdos sportininkų namų vadovo pareigoms užimti.

Darbuotojas yra priskiriamas vadovų grupei.
Pareigybės lygis – A (A2).
Pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti Padalinio veiklą, pagal patvirtintas renginių programas organizuoti ir koordinuoti miesto tradicinius, regiono, šalies, tarptautinius sporto renginius.
Padalino vadovas į pareigas priimamas konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės, 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 nutarimu „Dėl Lietuvos respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.
Pareigybės pavaldumas – darbuotojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos direktoriui.

Konkursą inicijuojanti įstaiga: BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla

Konkursą organizuojanti įstaiga: BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla

Pareigos: BĮ KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS

PADALINIO - SPORTININKŲ NAMŲ VADOVAS

Pareiginės algos koeficientas: nuo 8 iki 14 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

Darbo vieta (miestas): Klaipėda

Daugiai informacijos apie konkursą https://portalas.vtd.lt/lt/sportininku-namu-vadovas-322;881090.html

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Draugai

BIO farmacija

Lietuvos lengvosios atletikos federacija

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos federacija

balticum

vakaru ekspresas

klaipeda logo